Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Poznaniu Archidiecezja Poznańska

Sakramenty

Chrzest Święty

Udzielany jest w III niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz.11.30. W innych terminach poza mszą św. 
Katecheza przed chrztem w pierwszą i trzecią  sobotę miesiąca o godz. 19.00 w salce parafialnej jest obowiązkowa! Przychodzimy na nią bez dzieci.

Wymagane dokumenty: Akt urodzenia dziecka, akt ślubu kościelnego. Chrzestni  spoza parafii zaświadczenie od ks. proboszcza, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą podjąć się tak odpowiedzialnego zadania.

O zaświadczenia na rodziców chrzestnych kandydaci proszą osobiście.

Bierzmowanie

Obowiązuje dwuletni/klasa siódma i ósma/ okres przygotowania do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Spotkania  kandydatów odbywają się w grupach według ustalonego porządku. Bierzmowanie udzielane jest  kandydatom dopuszczonym do jego przyjęcia po ósmej klasie  i starszym.

Eucharystia

Wszyscy wierni winni troszczyć się o stan łaski uświęcającej i jak najczęściej przyjmować Komunię świętą.
Eucharystia  rodzi Kościół, a Kościół żyje Eucharystią. Jest  ona  najgłębszą  tajemnicą  naszego  zjednoczenia z Chrystusem.

Uroczystość I-szej Komunii św. dzieci  klasy III odbywa się każdego roku w niedzielę Wniebowstapienia Pańskiego. Przygotowanie dalsze  dzieci i rodziców odbywa sie od I klasy szkoły podstawowej, zaś przygotowanie bliższe całą trzecią klasę.

Spowiedź Święta

Okazja do spowiedzi  pół godziny przed każdą Mszą św. 
W I-sze piątki miesiąca w godz. 15.30 - 18.00 ,oraz codziennie  przed mszą św. wieczorną.

Sakrament chorych

Udzielany jest w każdy I-szy piątek miesiąca podczas odwiedzin chorych od godz. 8.00. W nagłych przypadkach o każdej porze - na wezwanie. 

W domu przygotować należy przykryty białym obrusem stół ,na którym stawiamy dwie świece i krzyż. Domownicy  uczestniczą w modlitwie radując się, że  Pan Jezus ze swoją łaską nawiedził ich dom i rodzinę.

Małżeństwo

Termin zawarcia sakramentu małżeństwa ustalają indywidualnie narzeczeni z proboszczem. Pierwsze spotkanie duszpasterskie z narzeczonymi w biurze parafialnym powinno mieć miejsce nie później niż trzy miesiące przed planowanym terminem zawarcia małżeństwa.

Msze święte

Msze
Niedziele i święta

8.00, 9.30, 11.30, 18.00

Dni powszednie

18.00

Nabożeństwa

Spowiedź

Spowiedź

Codziennie - przed mszą św.
W niedziele - przed msza św.
W I piątek - 15.30 - 18.00

CHORZY:
I czwartek miesiąca - 8.00
I piątek miesiąca - 8.00

Sakramenty