Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Poznaniu Archidiecezja Poznańska

WAŻNE!

  
Biuro parafialne:
Od poniedziałku do piątku -
kontakt w zakrystii po mszy św.

oraz telefonicznie: 511 869 454

Historia

Inicjatywę utworzenia parafii na obecnym terenie podjęli reemigranci z Westfalii i Nadrenii, którzy po pierwszej wojnie światowej, powróciwszy do niepodległej ojczyzny, zakupili tereny po południowej stronie szosy warszawskiej i wybudowali na nich dwa bloki mieszkalne oraz kilka oddzielnych budynków dla robotników powracających z Niemiec. Wyznaczony został wówczas teren pod przyszły kościół, naprzeciw przystanku kolejowego Poznań-Antoninek. Ponieważ nie istniała jeszcze w Antoninku parafia, teren ten zapisano notarialnie na proboszcza swarzędzkiego, zobowiązując go do organizacji budowy kościoła. Odtąd parafia swarzędzka roztoczyła opiekę duszpasterską nad mieszkańcami Antoninka, organizując odprawianie nabożeństw w miejscowej szkole podstawowej.

W 1938 roku został powołany pierwszy administrator parafii ks. Jan Pietrzak. Dnia 4 czerwca 1938 r. parafia otrzymała akt erekcyjny i wówczas rozpoczęto budowę kościoła, na miejscu obecnej jego lokalizacji. Kamień węgielny poświęcił 28 maja 1939 r., w święto Zesłania Ducha Świętego, biskup Walenty Dymek. Budowa została przerwana wybuchem II wojny światowej. Budynek kościelny, na którym właśnie rozpoczęto stawianie więźby dachowej, został w 1941 r. wysadzony przez okupanta. Do zakończenia okupacji parafianie zaspokajali swoje potrzeby duchowe przeważnie w kościele pw. św. Wojciecha w Poznaniu ... 

W 1946 roku, już pod administracją ks. proboszcza Tadeusza Kowalskiego, parafia doczekała się świątyni w drewnianym baraku przy ul. Browarnej, poświęconej 22 grudnia przez ks. arcybiskupa Walentego Dymka. Ta tymczasowa świątynia pełniła przeznaczoną jej funkcję przez blisko trzydzieści lat. Jeszcze w 1948 r. obok baraku zaczęto budowę domu parafialnego, którą musiano jednak przerwać z nakazu władz PRL. 

W 1950 r. parafię objął nowy proboszcz, ks. Florian Deresiński, który wraz z parafianami nie ustawał w staraniach o rozpoczęcie budowy kościoła przy ulicy Jaromira. Z powodu nieprzychylności władz starania te okazały się jednak daremne, a jedynym ich efektem była zgoda na budowę probostwa w 1956 roku. 

Od 1 grudnia 1971 roku obowiązki proboszcza parafii objął ks. Stanisław Szymkowiak. W marcu 1973 roku nastąpiło długo oczekiwane zatwierdzenie projektu kościoła autorstwa A. Holasa, zaś w marcu 1974 r. ruszyła budowa obecnej świątyni. Dnia 8 kwietnia 1975 r. arcybiskup Antoni Baraniak poświęcił kamień węgielny, a już 31 paździemika 1976 r. poświęcono nowy kościół. Został on wybudowany sposobem gospodarczym, dzięki wielkiej ofiarności parafian oraz pomocy ze strony archidiecezji poznańskiej i funduszy z zagranicy.

1977 parafię nawiedziła Matka Boża w kopii Obrazu Jasnogórskiego
1978 w 40 rocznicę istnienia parafii wykonano w kościele stacje drogi krzyżowej
1980 oddano do użytku dom księży emerytów znajdujący się na terenie parafii
1981 ufundowano trzy nowe dzwony, zamieszczone na wieży kościoła
1988 parafia obchodziła uroczyście 50-lecia swego istnienia
1991 rozpoczęto budowę kościoła w Zielińcu
1995 w kościele zainstalowano figurę św. Antoniego z Padwy
1996 w kościele zainstalowano boczny ołtarz Miłosierdzia Bożego
1997 w kościele zainstalowano figurę MB Fatimskiej
1997 arcybiskup Juliusz Paetz poświęcił kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Zielińcu
1998 w 60-tą rocznicę erygowania parafii biskup Zdzisław Fortuniak dokonał konsekracji kościoła parafialnego. Na tę uroczystość zainstalowano nowy ołtarz i lektorium oraz nową instalację nagłaśniającą. Zmodemizowano także oświetlenie kościoła
1999 zainstalowano zegar elektroniczny na wieży kościoła
1999 został erygowany samodzielny ośrodek duszpasterski pw. MB Różańcowej w Zielińcu, przekształcony w parafię 8 grudnia 2002. Terytorium parafii pw. Ducha Świętego zostało odtąd pomniejszone o terytorium wchodzące w skład nowej parafii
2000 parafia przeżywała uroczyście Rok Jubileuszowy
2002 biskup Grzegorz Balcerek poświęcił nowy krzyż u zbiegu ulic Bożeny i św. Kingi
1 lipca 2003 ks. kanonik Stanisław Szymkowiak przeszedł w stan spoczynku, po 32 latach gorliwej pracy duszpasterskiej w par. Ducha Świętego
1 sierpnia 2003 funkcję proboszcza objął ks. Stanisław Walewicz i był nim do końca listopada 2008r. Od  grudnia 2008r do końca czerwca 2009r. proboszczem był ks.Dariusz  Kmieciak
1 lipca 2009 parafię obejmuje Ks. Mieczysław Urbaniak

Dotychczasowi proboszczowie

Ks. Jan Pietrzak
Ks. Tadeusz Kowalski
Ks. Florian Deresiński
Ks. Stanisław Szymkowiak

WAŻNE!

  
Biuro parafialne:
Od poniedziałku do piątku -
kontakt w zakrystii po mszy św.

oraz telefonicznie: 511 869 454

Msze święte

Msze
Niedziele i święta

8.00, 9.30, 11.30, 18.00

Dni powszednie

18.00

Nabożeństwa

Spowiedź

Spowiedź

Codziennie - przed mszą św.
W niedziele - przed msza św.
W I piątek - 15.30 - 18.00

CHORZY:
I czwartek miesiąca - 8.00
I piątek miesiąca - 8.00

Sakramenty